Hoppa till sidans innehåll

Årsmötesprotokoll 2016


 

Årsmöte
Delsbo Kör- och Ridsällskap 27e Februari 2016

 

 1.                
  Val av mötesordförande: Gisela Tilemo
 2.             
  Val av mötessekreterare: Linda Fredin
 3.               
  Val av justerare tillika rösträknare: Torkel Hägglund och Torgny
  Hägglund
 4.               
  Upprättande av röstlängd: namnunderskrifter på alla närvarande
  medlemar har förts
 5.              
  Fastställande av dagordning: Årsmötet beslutade att fastsälla
  dagordning utan tillägg.
 6.              
  Fastställande om mötet blivit i laga ordning utlyst: årsmötet ansåg
  att mötet blivit utlyst i behörig tid och ordning.
 7.              
  Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelse samt
  fastställande av resultat och balansräkning: Årsmötet gick igenom verksamhetsberättelsen, som bifölls med uppdateringarna att Urtina och en släpkärra sålts.
 8.              
  Revisorberättelse: årsmötet beslutar att med godkännande lägga
  revisionsberättelsen till handlingarna.
 9.             
  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: årsmötet beslutar att bevilja
  den gångna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.
 10.         
  Behandling av ungdomssektionens samt eventuella övriga sektioners
  verksamhetsberättelse: Ungdomssektionen och Tävlingssektionen berättade om sina verksamheter.
 11.      
  Beslut om antalet styrelseledamöter jämte suppleanter: årsmötet
  beslutar antalet till sex ledamöter och tre suppleanter.
 12.       
  Val av ordförande för föreningen: årsmötet väljer Gisela Tilemo till
  ordförande på ett år.
 13.        
  Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter:
  Årsmötet beslutar fyllnadsval på ett år på Emelie Larsdotter. (Fyllnadsval för Torgny Hägglund som avgått av personliga skäl under året)
  Linda Fredin och Jannie Wallman väljs som ledamöter på två år.
  Till Suppleanter på ett år väljs Cathrin Öberg, Maria Martens och Annalena Erlandsson.
  Lotta Pahlbäck har ett år kvar på sitt förordnande.
  Det saknas därmed två ledamöter i styrelsen och styrelsen får årsmötets
  förtroende att själva välja in dem.
 14.        
  Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot samt suppleant: till ledamot
  Ellenor Sundin och suppleant Marta Olsson(om hon inte vill väljs Julia
  Pahlbäck)
 15.       
  Val av två revisorer och två revisorssuppleanter: Vakanta.
  Valberedningen och styrelsen får i uppdrag av årsmötet att säkra detta i tid inför nästa årsbokslut.
 16.       
  Val av valberedning: årsmötet beslutar att välja om Per Nyström
  och Tertto Wallman till valberedningen.
 17.       
  Val av eventuell sektion: Vi fortsätter med Ungdomssektion och
  Tävlingssektion.
 18.      
  Fastsällande av årsavgift: ingen förändring av årsavgift.
  150 sek ungdom
  250 sek senior
 19.       
  Stadgeenligt inkomna förslag från medlemmarna eller styrelsen:
  Vi behandlade ett par förslag som kommit in från medlemmarna.
  Det beslutades om två medlemsmöten under året. 18e maj och 14e september, och att mötesprotokollen skall ut på hemsidan. De sitter alltid i en pärm på kontoret.
  Vi skall ordna lagerplats under tak för tillbehören till fyrhjulingen
  Vi skall inte ha en lekpark, med de krav som tillkommer, men gärna fler
  leksaker ute.
 20.         
  Årsmötets ordförande tackar för sig och mötet avslutas.

Uppdaterad: 21 FEB 2018 15:56
Skribent: Linda Fredin

Visar logotyp_darkblue.jpg

löfstrandsrör

  

Capricorn

Dellenbygden


Visar Logo_Dellenbygden_s.png

mail.google.com

Delsbo Handelsträdgård

Delsbo Veterinärpraktik

logga...

Laila & Kjell Eklund

lrf.konsult

Momenta

Nya Konditoriet

 

sens

SISU - Annons IOL - logga (4).jpg

 

Urban Brink

 

Postadress:
Delsbo KRS - Ridsport
Sunnansjövägen 16
82060 Delsbo

Kontakt:
Tel: 065310412
E-post: This is a mailto link

Se all info